Απαραίτητο βοήθημα για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, της Πρώτης Δημοτικού και τους μαθητές  που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή.

Η κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και γραφής γίνεται παιχνίδι.

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους, πρώτο, δεύτερο και τρίτο μέρος» έχουν εκδοθεί για να βοηθήσουν το μαθητή να κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με αβίαστο και φυσικό τρόπο. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό που ξεκινά από τα φωνήεντα, τα πιο απλά της ανάγνωσης και γραφής και φτάνει μέχρι το επίπεδο της πρότασης.                           

Στα βιβλία υπάρχει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων (συμπλήρωσης, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, ανάγνωσης, κατανόησης και γραπτής καθοδηγημένης έκφρασης) για κάθε επίπεδο μάθησης: φωνήεντα, απλές συλλαβές, δισύλλαβες, τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις, δίψηφα φωνήεντα, δίψηφα σύμφωνα κτλ.

Η δομή και η μεθοδολογία του βιβλίου, o χωρισμός των μακροπρόθεσμων στόχων διδασκαλίας σε στάδια και του κάθε σταδίου σε μικρότερους στόχους-βήματα βοηθάει στην κατάκτηση των στόχων διδασκαλίας από τους μαθητές βήμα προς βήμα. Mας επιτρέπει να μετρούμε κάθε φορά τις επιτυχίες τους και να καθορίζουμε τους στόχους για τους οποίους θα έχουμε ασφαλείς ενδείξεις ότι θα κατακτηθούν.

Τα βιβλία αυτά είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης τριβής μου με τους μαθητές στο αντικείμενο της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, βαθιά επηρεασμένα τόσο από τις δυσκολίες των μαθητών όσο και από τη νέα αντίληψη που επικρατεί στην πρακτική αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Μπορείτε να δείτε αντιπροσωπευτικές σελίδες των βιβλίων σε μορφή pdf.

 

ˆ