Βίντεοπαρουσίαση

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD1 - Ο μικρός Οδυσσέας στο νησί με τις φωνές και τα γράμματα
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD1 - Ο μικρός Οδυσσέας στο νησί με τις φωνές και τα γράμματα
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD1 - Ο μικρός Οδυσσέας στο νησί με τις φωνές και τα γράμματα
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για τ ην πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD2 - Ο μικρός Οδυσσέας στο βυθό με τις λέξεις.
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD2 - Ο μικρός Οδυσσέας στο βυθό με τις λέξεις.
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD2 - Ο μικρός Οδυσσέας στο βυθό με τις λέξεις.
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD2 - Ο μικρός Οδυσσέας στο βυθό με τις λέξεις.
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD2 - Ο μικρός Οδυσσέας στο βυθό με τις λέξεις.α
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD2 - Ο μικρός Οδυσσέας στο βυθό με τις λέξεις.
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

“ Έτσι γράφω και διαβάζω ” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή –  Πρώτη δημοτικού, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία
Πληροφορίες: Ηλίας Ράντος,  http://www.iliasrantos.gr  &  info@iliasrantos.gr

CD2 - Ο μικρός Οδυσσέας στο βυθό με τις λέξεις.
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πράξη 72η/11-01-2008 και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. Φακ.: 7.22.12.2/3,  29-08-2012.
Ο μαθητής κατακτά το μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με μικρά βήματα μέσα από συγκεκριμένους στόχους.

 

 

 

 

 

ˆ